Търновският патриарх Йоаким I, от чиято смърт днес се навършват точно 778 години, остава в българската история не само като деен участник във възстановяването на Българската патриаршия със седалище в Царевград Търнов през 1235 г., но и като политически деятел, комуто, както по всичко личи, дължим запазването на относителната политическа стабилност в България след смъртта на цар Иван Асен II (1218-1241).

778 години от смъртта на българския патриарх Йоаким I (1235-1246), 18 януари 1246 г.
Пръв патриарх на „великата патриаршия на Царевград Търнов“

Надгробна плоча с надпис „†Асен цар”, открита в подножието на средновековната крепост до Килифарево, Великотърновско; зелен туф; последните години на ХІІ в. – първата половина на ХІІІ в.; Национален исторически музей.

Scroll to Top