Съкровището е открито случайно през 1949 г. в района на Панагюрище (Централна България) на дълбочина 2,20 метра от работници, които копаели глина за тухли. Състои се от девет съда: фиала и осем ритона (съдове за пиене на вино). Всички съдове са превъзходно изработени от златари с големи технологични умения, които съчетават елински мотиви и стилови техники с тракийски и ахеменидски.

Панагюрско златно съкровище. Краят на IV – началото на III в. пр. Хр.

Съкровището е открито случайно през 1949 г. в района на Панагюрище (Централна България) на дълбочина 2,20 метра от работници, които копаели глина за тухли. Състои се от девет съда: фиала и осем ритона (съдове за пиене на вино). Всички съдове са превъзходно изработени от златари с големи технологични умения, които съчетават елински мотиви и стилови техники с тракийски и ахеменидски. Декорацията се състои от растителни, зооморфни (подобни на животни) и антропоморфни (подобни на човек) елементи с висок релеф и съвършени детайли. Включва гръцки митологични персонажи и сцени, известни в Тракия през елинистическата епоха. Фиалата е украсена с релефни африкански глави, жълъди и палмети в концентрични кръгове. На нея има два надписа, показващи теглото му в единици за тегло, използвани в град Лампсак (съвременен Лапсеки, провинция Чанаккале, Турция). Съставът на златото, от което е направен този съд, се различава от този на останалите осем съда. Един от двата ритона, с форма на еленова глава, изобразява подвизите на Тезей и Херакъл. Другият показва Съдът на Парис – Парис е седнал сред богините Хера, Атина и Афродита. Ритонът, завършващ с протоме на мъжки козел, показва сцена, включваща Аполон, Хера, Артемида и Нике, докато ритонът с глава на овен изобразява дионисиева сцена. Най-големият от съдовете в това съкровище е амфората-ритон. Има два отвора (чучура) на дъното, и най-вероятно е бил ползван в обред на побратимяване. Сцената върху тялото му включва изображения на седем въоръжени мъже, разположени от двете страни на богато украсена порта. Съкровището е царски ритуален сервиз за пиене на вино и е открито на територия, управлявана някога от тракийския цар Севт III, който основал столицата си Севтополис, която се намира наблизо.

Амфора – ритон

Сцената илюстрира или мита за Седмината срещу Тива, или празнично шествие. Сюжетът може да се тълкува и в контекста на тракийската вяра като ритуален танц на петима души пред храм, в който се е подготвяла церемония. Възможно е портата, която прилича на тези на тракийските гробници, да е била смятана и за вход към отвъдното, където смъртта е съживяващата сила.

Амфора - ритон

Фиала

Съдът е украсен с глави, жълъди и палмети в концентрични кръгове. Начинът на изработка намира няколко паралела, всичките с неизвестно местонамиране – една фиала с жълъди от Музея Метрополитън в Ню Йорк, една от Сицилия и др.

Ритон с глава на козел

В центъра на представената тук сцена се вижда богинята Хера, седнала на трон, държаща фиала с дясната си ръка. Отляво Аполон е представен с лък във вдигната лява ръка. Отдясно на Хера е изобразена Артемида, която държи лък с лявата си ръка. Нике е представена с разперени крила с панделка в ръка за коронясване на победителите. Сцената вероятно представлява добре познат в античността паметник – храмът на Хера в древна Олимпия.Ритон с глава на елен

От едната страна на горната част на ритона е изобразен един от подвизите на Херакъл – Залавяне на Киринейската кошута. От другата страна е представена друга митична история – битката между Тезей и маратонския бик. Само в тези сцени не са изписани имената на героите. Вероятно сюжетът е бил толкова известен, че не е имало нужда да се прави това.Ритон с глава на овен

В центъра на фигуралната композиция са представени Дионис и Ериопа. Богът е седнал на трон, а до него е седнала митичната Ериопа. Нейното име за първи път се споменава като майка на Аякс в Илиада на Омир. Някои от учените предполагат, че жената не е Ериопа, а Ариадна, съпругата на Дионис. Другите участници в сцената са две танцуващи във възторг менади.Кана-Ритон във формата на женска глава

Анализирайки всички елементи на украсата и всички известни паралели, учените стигат до извода, че представената жена е или амазонка, или богинята Афродита. Всички кани имат еднакъв стил с малко различни иконографски елементи в украсата на лицето и главата, определящи ги като амазонки или богини.

Кана-Ритон във формата на женска глава – Амазонка или Хера

Кана-Ритон във формата на женска глава – Амазонка или Атина

Тук учените са по-уверени в изобразяването на Атина – лицето, прическата, шлема имат много паралели в иконографията на богинята през Античността, от Тракия до Мала Азия и Сицилия и дори в Партенона в Атина.

Scroll to Top