Ако обаче обърнем взор към времето на Българското средновековие, то със сигурност ще установим, че търпимостта на българския народ към чуждата съдба, към чуждото мнение, към чуждата религия има своите корени още във времето на образуването му.

Архимандрит Гавриил „Османско изкуство“,
1930 // 34 с.

Архимандрит Гавриил „Османско изкуство“. Търговска печатница, Пловдив: 1930 // 34 с.

Книгата, по същество, представлява кратък пътеводител за най-големите джамии и двореца Топкапь, създадени в Цариград след превземането му от османската войска на 29 май 1453 г. с кратко встъпление, посветено на османската архитектура изобщо. Тя е продължение на друго, значително по-сериозно произведение на същия автор, посветено на историята, на паметниците на византийската архитектура и на византийското изкуство в града {1}. Книжицата е много добре запазена, с леко пожълтели страници и меки корици от по-груба синя хартия.

На пръв поглед наистина е трудно да се очаква, че висш християнски свещеник ще се занимава с паметниците на една чужда религия, като по този начин ги популяризира. Ако обаче се вгледаме внимателно в хилядолетната ни история, непременно ще открием, че удивлението ни е било напразно – търпимостта към чуждото мнение, характер, религия е характерна черта на българина. Та къде другаде могат да се видят християнска църква, мюсюлманска джамия и еврейска синагога една до друга – така, както е в центъра на София… И особено важно е, че градът ни не е някой космополитен мегаполис, в който световните религии са представени приблизително по равно, а е относително еднороден етнически и религиозно. Софиянци в огромното си мнозинство – вероятно около 99 % – са християни или атеисти. Въпреки това след Освобождението Баня Баши джамия не е разрушена. Що се отнася до българските евреи, то едва ли има българин, който да не знае за спасяването им по време на Втората световна война.

* * *
Ако обаче обърнем взор към времето на Българското средновековие, то със сигурност ще установим, че търпимостта на българския народ към чуждата съдба, към чуждото мнение, към чуждата религия има своите корени още във времето на образуването му. Ще е добре да посочим поне няколко исторически примера – вероятно тук не е и нужно повече – за търпимостта, за великодушието, за разбирането, за почтеността на народа ни. На всички е известно още от учебниците по история за великодушието на цар Иван Асен II (1218-1241), който след победната за България битка при Клокотница (9 март 1230 г.) „се отнесъл към плененото множество човеколюбиво, освободил повечето от войниците, а най-вече по-простите и сбирщината и ги отпратил по селата и градовете им…“{2}. Византийският държавен деец, дипломат и ретор Георги Акрополит (1217-1282), чиято „История“ е запазила до наши дни сведенията за Клокотнишката битка, очевидно сам не е могъл да повярва, че може да съществува такова великодушие, търпимост и разбиране към съдбата на малкия човек, при това чужденец, въвлечен в големите световни събития против волята му несъмнено, та добавя: „С това той [цар Иван Асен II] проявявал може би [(?)] човеколюбие, а може би търсел да извлече и полза…“{3}. Тази добавка на видния византиец, която се посочва не твърде често, всъщност повече от всичко характеризира изключителността на постъпката на великия български цар.

Scroll to Top