През месец март във фонда на музея постъпи много добре запазен моливдовул (оловен печат) на цар Симеон I (893 – 927). Издаден е през първото десетилетие от самостоятелното управление на владетеля, периода 893 – 904 г. Този тип моливдовули е най-ранният от всички, познати досега, шест типа печати на Симеон I.

Оловен печат на цар Симеон I (893 – 927)

Scroll to Top