По време на наскоро завършилата Националната научна конференция „Музеят отвътре – времена, пространства, публики“ (Благоевград, 18 – 19 май 2023 г.) за специализираната научна библиотека на Националния исторически музей бяха придобити следните книги, които са вече на разположение на читателите.

Нови постъпления от РИМ – Благоевград в библиотеката на Националния исторически музей

Нови постъпления

По време на наскоро завършилата Националната научна конференция „Музеят отвътре – времена, пространства, публики“ (Благоевград, 18 – 19 май 2023 г.) за специализираната научна библиотека на Националния исторически музей бяха придобити следните книги, които са вече на разположение на читателите:


ПЕРИОДИКА
Известия на Регионалния исторически музей – Благоевград. Том VI. Благоевград: 2018 // 186 с.

СПОМЕНИ
„Свободата има своята цена. Спомени на Борислав Атанасов Иванов“. Семарш, София: 2012 // 336 с.

ИСТОРИЯ
Втора национална научна конференция „Балканската война и Западните Родопи. Споделени размисли 100 години по-късно“, Велинград, 5 – 6 октомври 2012 г. Исторически музей – Велинград, Велинград: 2014 // 212 с.

Кирил Алексиев „Генерал Константин Жостов. Един достоен български офицер“. Регионален исторически музей – Благоевград, Благоевград: 2019 // 90 с.

АРХЕОЛОГИЯ И НУМИЗМАТИКА
Цветана Дремсизова-Нелчинова „Археологически паметници в Благоевградски окръг“. Център за пропаганда, информация и печат при Комитета за култура, София: 1987 // 168 с.

Цветана Комитова „Самуилова крепост при Беласица – история и археология“. Иврай, София: 2015 // 182 с.

Nina Hadzhieva, Marina Doychinova, Svetoslava Filipova „Numismatic collection of Regional history museum of Blagoevgrad (ancien Skaptopara)“. Second part. Coin collection and coin hoards from Bulgaria (CCCHBulg), volum VI in series, Sofia: 2022 // 164 р.

James Harvey Gaul. In memoriam. Edited by Marc Stefanovich, Henrieta Todorova, Harald Hauptmann. The James Harvey Gaul Foundation, Sofia: 1998 // 418 р.

ЕТНОГРАФИЯ
„Дуйни ми бел ветре. Народното облекло на българи-бежанци от Егейска и Вардарска Македония“. Албум. Регионален исторически музей – Благоевград и Народно читалище „Никола Вапцаров – 1866“, Благоевград: 2022 // 48 с.

Scroll to Top