Националният исторически музей проучва „ градът на мъртвите” на Аполония Понтика

Нови археологически открития в Созопол

През пролетта на 2022 г. в Созопол при спасителни археологически разкопки екип на Националния исторически музей с ръководител Павлина Девлова проучи част от античен некропол в м. „Морската градина“ на Аполония Понтика (ПИ 67800.505.201).

По време на двумесечното изследване бяха разкрити и документирани четиридесет и две погребални съоръжения, от които девет в гробни ями и тридесет и три в различни съоръжения ( цистови гробове, керемидени гробове с различна форма и начин на градеж, зидани гробове от разнообрани материали).
При всички споменати структури е приложен обредът трупополагане.

Голяма част от съоръженията са преизползвани за повторно погребване. В два от случите има продължително използване и по пет индивида, положени в една циста. Хронологическият период на използване на този участък от некропола обхваща продължителен период от време – Елинистическата, Римската и Късно антична епохи. Откритите гробни дарове са традиционни за Аполония и за конкретните исторически епохи: накити от различни материали – обеци, пръстени, нанизи, верижки, както и костени гребени, ножчета с костени дръжки, върхове на копия и стрели, керамични и стъклени съдове, амулети, апликации, лампи, рибарски куки, бронзови монети и др.

Особен научен интерес представляват откритите стели с кръстове и ранно християнски надписи, преизполвани за изграждане на гробни съоръжения и поставени с надписа към вътрешността на гробните съоръжения. Антропологичният анализ ще даде ценни сведения за възрастта, пола и специфични заболявания на погребаните аполонийци. Ценните археологически находки се реставрират и ще бъдат показани за първи път на традиционната археологическа изложба, която Националния исторически музей организира след края на всеки проучвателен сезон.

  • Обеци
  • Гребен
  • Кадър с гроб с пръстена
  • Кадър с двата засичащи се гроба
  • Цял балсамарий
Scroll to Top