От наскоро завършилия Пролетен панаир на книгата (София, 29 май – 4 юни 2023 г.) за специализираната научна библиотека на Националния исторически музей бяха придобити следните книги, които са вече на разположение на читателите:

Нови постъпления от наскоро завършилия Пролетен панаир на книгата (София, 29 май – 4 юни 2023 г.) в библиотеката на Националния исторически музей

Нови постъпления

От наскоро завършилия Пролетен панаир на книгата (София, 29 май – 4 юни 2023 г.) за специализираната научна библиотека на Националния исторически музей бяха придобити следните книги, които са вече на разположение на читателите:


СПРАВОЧНИЦИ
Енциклопедия „България“. Книгомания, София: 2021 // 872 с.

Енциклопедия „Свещените места на България“. Книгомания, София: 2022 // 704 с.

БИОГРАФИИ
Иво Милев „Животът и смъртта на Людмила Живкова“. Второ преработено издание. Книгомания, София: 2022 // 606 с.

СПОМЕНИ
Адолф Кох „Княз Александър Батенберг. Истината за царуването му“. Българска история, София: 2019 // 256 с.

Владимир Сис „Критичните дни на България. Дневник на военния кореспондент – 1913 г.“. Българска история, София: 2019 // 204 с.

Едуард Кинг „Руско-турската война през погледа на един американски журналист“. Откъс от книгата „Европа в буря и покой“, 1888. Книгомания, София: [без година на издаване] // 120 с.

Николай Калайджиев „ До Драва и отвъд. Дневник на един български офицер“. Българска история, София: 2019 // 144 с.

Уилям Гладстон „Българските ужаси и Източният въпрос. Уроци по клане“. Българска история, София: 2018 // 124 с.

ИСТОРИЯ
Анастас Иширков „Западните краища на българската земя“. Шамбала, София: 1915/2019 // 320 с.

Анелия Маркова „Второто българско царство във война и мир“. Българска история, София: 2022 // 288 с.

Георги Мишев „Антични следи в магически обреди от българските земи“. Шамбала, София: 2015 //464 с.

Красимира Мутафова „Религия и идентичност (християнство и ислям) по българските земи в османската документация от XV – XVIII век“. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново: 2022 // 320 с.

Любомир Милетич „Разорението на тракийските българи през 1913 г.“. Българска история, София: 2021 // 436 с.

Людмил Малев „Условия и преговори по вдигането на схизмата над Българската православна църква. История, документи, коментари“. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново: 2022 // 120 с.

Петко Ст. Петков „История на българската държава и право“. Част първа. Конституционни основи и проблеми на модерната българска държава. За българския конституционализъм през XIX и в началото на ХХ в. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В[елико] Търново: 2023 // 276 с.

Петко Ст. Петков „Климент Браницки и Търновски (Васил Друмев) 1841-1901“. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново: 2022 // 324 с.

Снежана Ракова „Некоронования[т] цар на София инж. Иван Иванов“. Българска история, София: 2022 // 272 с. и 22 с. с ч.-б. из.

[Стоян Тачев] „1885. Спомени на съвременници“. Българска история, София: 2018 // 216 с.

[Стоян Тачев] „1876. Спомени на съвременници“. Българска история, София: 2018 // 192 с.

Франц Кюмон „Мистериите на Митра“. Шамбала, София: 2017 // 256 с.
Христофор Жефарович „Стематография“. Превод и коментар Димитър Пеев и Цветан Василев. Българска история, София: 2023 // 280 с.

АРХЕОЛОГИЯ
Вацлав Добруски „Материали по археология на България“. Том 1. Шамбала, София: 1894, 1895, 1896/2019 // 236 с.

Вацлав Добруски „Тракийски конници. Паметници по култа на Асклепий в Тракия. Паметници по култа на Зевс, Хера, Атина“. Шамбала, София: 1907/2020 // 176 с.

Катя Меламед “Езически погребален обред в Средновековна България (VII-IX l в.). Шамбала, София: 2019 // 494 с.

Свещ. Петър Цв. Любенов „Баба Ега. Сборник от различни вярвания, народни лекувания, магии, баяния и обичаи в Кюстендилско.“ Шамбала, 1887, 1891, 1896/ 2019 // 322 с.

Рафаил Попов, Никола Мушмов „Ръководство за разкопки, събиране и запазване на старини и монети“. Шамбала, София: 1922/2022 // 260 с.

ЕЗИКОЗНАНИЕ
Мария Илиева „Българинът в своя езиков свят. Лингвокултурологично и етнопсихолингвистично изследване“. Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново: 2021 // 224 с.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ КНИГИ
Петър Величков „Софийските потайности. Автентичен летопис на столицата на Третото българско царство“. Четвърто издание. Изток-Запад, София: 2029 // 528 с.

Scroll to Top