д-р Никола Ламбев

историк-медиевист

Получава средното си образование в НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“. През 2001 г. става „магистър“, а през 2007 – „доктор“ в катедра „Антична история, тракология и средновековна обща история” на Историческия факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.
Специализира „Арабско обществознание“ в катедра „Арабистика и семитология“ на Центъра за източни езици и култури, където в последствие е и хоноруван преподавател. Като докторант и пост-докторант провежда изследванията си в Università di Pisa, Scuola Normale Superiore (Pisa), School of Oriental and African Studies (London), University of Amsterdam, Leiden University.

През 2018 г. става част от колектива на музей „Боянска църква“, филиал на Националния исторически музей. Научните му интереси са интердисциплинарни и гравитират около средновековната история на Леванта, срещата на Европа с исляма, културното взаимодействие и религиозния синкретизъм в Източното Средиземноморие. Изследователската му работа е реализирана в поредица публикации на български и английски език.

Scroll to Top