В зала 5 на НИМ се намира Протокол от ратификацията на договора, на който са положени подписите на цар Борис III, Александър Стамболийски – министър-председател на България в периода октомври 1919 – юни 1923 г. и Михаил Маджаров – министър на външните работи и вероизповеданията през 1919 – 1920 г.

Подписване на Ньойския мирен договор, 27.11.1919 г.

В зала 5 на НИМ се намира Протокол от ратификацията на договора, на който са положени подписите на цар Борис III, Александър Стамболийски – министър-председател на България в периода октомври 1919 – юни 1923 г. и Михаил Маджаров – министър на външните работи и вероизповеданията през 1919 – 1920 г.

Scroll to Top