Изложбата представя преоформен текстил от началото на XX век, при чието създаване са използвани везбени елементи от традиционно облекло от XIX век. Това е нейното четвърто гостуване в музеи и галерии извън Националния исторически музей.

Изложбата „НаРодно везбено изкуство” на Националния исторически музей гостува в Исторически музей – Каварна

Scroll to Top