Наколенниците са и най-разпространения тип предпазно въоръжение през античността и едни от най-представителните паметници на тракийската торевтика.

Сребърен наколенник от Маломирово-Златиница

Наколенниците са и най-разпространения тип предпазно въоръжение през античността и едни от най-представителните паметници на тракийската торевтика. Функцията им е да защитават долната част на крака на война, от коляното до стъпалото. Освен това те са белег на социалния статус на техния притежател.

В гроба от Маломирово-Златиница е поставен един сребърен наколенник с позлата, предназначен за ляв крак. На мястото на коляното е представено женско лице (божество) с пищна прическа и накити – огърлица и торква. Под женската глава наколенникът условно е разделен на две симетрични части, върху които са представени четири различни сюжета, в които присъстват реални и фантастични персонажи. Датировка: първа половина на IV век). Височина 46,6 см.

Scroll to Top