д-р Михаил Симов

ръководител на отдел „История на България през Възраждането, XVIII–XIX век”

Професионален опит:
От 2020 г. – ръководител на отдел „История на България през Възраждането, XVIII–XIX век”
2017-2020 г. – уредник в отдел „История”

Образование и квалификация:
2011 г. – завършил висше образование като бакалавър по история в СУ „Св. Климент Охридски”
2012 г. – завършил магистратура „Балканите и Русия” в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
2017 г. – защитил докторска дисертация на тема „Руското разузнаване и информационните мрежи на Русия на Балканите, 1856–1878 г.” в СУ „Св. Климент Охридски”, катедра „История на Балканите”

Дейност в Национален исторически музей:
Ръководи проблемни направления: „Националноосвободителни борби през Българското възраждане” и „Борба за самостоятелна национална църква през Българското възраждане”
Обработва сбирки „Печатни материали, 1878–1944 г.”, „Сфрагистика” и „Оръжие”.

Scroll to Top