Съвременният град Несебър се намира на брега на Черно море, в северния край на Бургаския залив. Архитектурно-историческият резерват, известен като Стария град, е разположен върху скалист полуостров, свързан със сушата чрез тесен пясъчен провлак.

Месамбрийски църкви

Съвременният град Несебър се намира на брега на Черно море, в северния край на Бургаския залив. Архитектурно-историческият резерват, известен като Стария град, е разположен върху скалист полуостров, свързан със сушата чрез тесен пясъчен провлак.
Подобен тип дървени календари са познати по целия Балкански полуостров, както и в други европейски страни. В България рабоши се използват масово до края на XIX в., а на някои места в страната и до средата на XIX в. На снимката – рабош-календар от 1897 г., изработен от бук, във формата на правоъгълна пръчка. Намерен в района южно от гр. Пловдив и дарен на НИМ от Асен Георгиев Луков.

Градът има богата история, водеща началото си от VI в. пр. Хр. През вековете той е познат с имената си Месамбрия ‒ Месемврия ‒ Несебър. В рамките на полуострова са проучени и запазени множество археологически и архитектурни паметници, свидетелстващи за хилядолетното минало на града. Сред тях най-известни са десетките църкви, строени през късноантичната епоха и Средновековието. В наши дни част от архитектурното наследство на Несебър се намира под водите на Черно море.

Основните предизвикателства за запазването на автентичния облик на Стария град са свързани със съвременното строителство в района и бурно развиващата се туристическа индустрия по българското Черноморие.

От 1983 г. Старият град Несебър е включен в списъка на паметниците на Световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Scroll to Top