Преди малко повече от месец – на 28 март 2023 г. – завинаги ни напусна д-р Мерсия Макдермот, която толкова много обичаше България и нас, българите. Снимка от предната корица на българското издание на последната ѝ книга Mercia MacDermott Once upon a time in Bulgaria. Manifesto Press, 2016 / Мерсия Макдермот Имало едно време в България. Синева, 2022

Равна на героите на своите книги.
Памет за д-р Мерсия Макдермот

На българския народ,
който ми даде повече,
отколкото аз мога
да му се отблагодаря.“

Посвещение към книгата Mercia MacDermott The Apostle of Freedom. A portrait of Vasil Levsky against a background of nineteenth-century Bulgaria. Allen and Unwin, 1967 / Мерсия Макдермот Апостолът на свободата. Биография на Васил Левски. Народна младеж, 1970

Scroll to Top