Имената на английския дипломат и специалист по Източния въпрос Лорд Пърси Странгфорд и неговата съпруга Емили Странгфорд са тясно вплетени в историята на българското Възраждане.

Мастилница, подарена от Лейди Емили Странгфорд

Имената на английския дипломат и специалист по Източния въпрос Лорд Пърси Странгфорд и неговата съпруга Емили Странгфорд са тясно вплетени в историята на българското Възраждане. Като дългогодишен дипломат в английското посолство в Константинопол и писател-ориенталист лорд Странгфорд подпомага активно църковно-националното движение и има заслугата да открие за британската общественост българите и тяхната национална кауза. Симпатиите му към България споделя и Лейди Емили Странгфорд, която взема дейно участие в хуманитарната акция, последвала жестокото потушаване на Априлското въстание. След ужасяващите новини за кланетата в Батак и Перущица лейди Странгфорд основава в Англия фонд за събиране на помощи за пострадалите и през септември 1877 г. пристига в България, където открива 6 болници в най-засегнатите краища. Нейната съпричастност към страдащите ѝ печели признателността и обичта на българите, на нея посвещава стихотворение и Иван Вазов.

Показаната тук мастилница, изработена в Англия, е едно от материалните свидетелства за връзките на лейди Странгфорд с България. Върху масивната сребърна основа са гравирани девет алегорични фигури, представляващи характерните за Англия през XIX век занаяти. Между трите групи изображения може да се види кадуцей – жезълът носен от бог Меркурий, покровител на търговците. Мастилницата е подарена от лейди Странгфорд на Михаил Милков, фелдшер от Пловдив.

Scroll to Top