Това е единственият скален релеф в Европа от периода на ранното средновековие, датиран според придружаващите го надписи на гръцки език през VIII век.

Мадарски конник

Средновековният скален релеф, известен като „Мадарски конник”, се намира над съвременното село Мадара, на 15 км източно от град Шумен. Това е единственият скален релеф в Европа от периода на ранното средновековие, датиран според придружаващите го надписи на гръцки език през VIII век.

За пръв път Мадарският конник е документиран и описан от унгарския изследовател на българските земи Феликс Каниц през 1872 г.

Мадарският конник е включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1979 г. Основните предизвикателства за опазването на скалния релеф са свързани с природните процеси – киселинни дъждове, температурните амплитуди, действието на ветровете и др.

Scroll to Top