„От всичките наши първи революционери само един Левски може да печели от всяко ново разчопляне на неговия живот…. Само един Левски не се бои от такова фотографисване. Всяка гънка от неговия обществен и частен живот, осветлена от биографа, изважда го по-голям пред нас.“, Иван Вазов, 1895 г.

Денят, в който се роди Апостола на свободата, 18-ти юли

В Националния исторически музей могат да се видят част от оригиналните квитанции и специално изработени автентични музейни копия на фалшивите печати от восък и малката типографийка на Левски с различни печатни букви, цифри и знаци.
Scroll to Top