Каталогът е отпечатан в печатница Vanderperre в Париж през първата половина на юни 1980 г. с най-високото за това време качество. Продаван в над 40-те магазина, които Гран пале има в Париж и във Франция, включително в техния магазин в музея „Лувър“.

Средновековна България. Изкуство и цивилизация. По случай 1300-годишнината на българската държава. Каталог на изложба.
Гран пале, 13 юни–19 август 1980 г.

La Bulgarie médiévale. Art et civilization. A l՚occasion du XIIIᵉ centenaire de la fondations de l՚État bulgare. Catalogue d’exposition. Grand Palais, 13 juin – 19 août 1980

Средновековна България. Изкуство и цивилизация. По случай 1300-годишнината на българската държава. Каталог на изложба. Гран пале, 13 юни – 19 август 1980 г.

Scroll to Top