Полусферична сребърна купа с позлата. По тялото има мрежест орнамент от петоъгълници и шестоъгълници. Под ръба на устието има пояс от двойна плетеница с точка в средата.

Сребърна купа с позлата от Зарева могила

Халкидски тип шлем с подвижни набузници. Изработен е от бронзова сплав чрез отливане, коване, полиране и припояване. Той е покривал изцяло главата и тила, като лицето и ушите са били свободни. Калотата има издължена овална форма. Набузниците са с издължена форма, заоблена в долния край и дъговидно изрязана в горния преден край, следвайки продължението на веждите. Те са подвижни, прикрепени към калотата посредством шарнири. На върха на шлема, върху пластина е монтирана скулптура на триглава змия. Във вътрешността на шлема е открита запазена кожена шапка. Открит при археологически разкопки на Даниела Агре през 2005 г., Датировка: IV век пр.Хр.

Scroll to Top