Eкипът на Националния исторически музей с голямо прискърбие съобщава за кончината на нашата любима колега и приятел Кристина Капелкова!

Почина нашата любима колега и приятел Кристина Капелкова 26.I.1949г. – 28. XI. 2022г.

Scroll to Top