През този археологически сезон са открити малко на брой забележителни артефакти, основно от ХІІІ-ХІV век. Впечатление прави фрагмент от луксозен съд, испанска люстрова керамика от ХІV век, открит върху подово ниво.

Кокалянски Урвич

Scroll to Top