Малко са историческите събития, които днес с такава охота се обсъждат навсякъде, където това е възможно. Битката при Клокотница е наистина обичано събитие от българската средновековна история, което винаги ни изпълва с гордост.

794 години от българската победа при Клокотница, 9 март 1230 г.

Scroll to Top