През 2023 г. се навършват 20 години от възстановяването на археологическите разкопки на Калиакра – столицата на Добруджанското деспотство под
научното ръководство на доц. д-р Бони Петрунова

Директорът на Националния исторически музей
доц. д-р Бони Петрунова е удостоена със званието „Почетен гражданин на община Каварна“

Директорът на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова е удостоена със званието „Почетен гражданин на Община Каварна“ след проведено гласуване на заседание на Общинския съвет в Каварна.

Това високо отличие е посветено на 20-та годишнина от възстановяването на археологическите разкопки на Калиакра – столицата на Добруджанското деспотство и във връзка с нейния значителен принос в областта на културата, за съхраняването на българския дух и историческо наследство на Каварненския край. Проучванията се подновяват през 2004 г. след дълго прекъсване от 70-те години на миналия век. Крепостта Калиакра е с площ 150 дка – тя е национален природен и археологически резерват с огромно значение за цялостната ни история.

Изследователската дейност на доц. Петрунова на територията на община Каварна нос Калиакра започва през 1989 год. като член на екипа за археологически проучвания на нос Чиракман и постепенно дейността й прераства като научен ръководител на археологическо проучване на крепостта Калиакра, където продължава да работи и до днес. Като резултат от двадесетгодишните проучвания (2004 – 2023 г.) на крепостта Калиакра под ръководството на доц. Петрунова са изследвани 10 сектора от предградието и вътрешния град, открити са 2041 движими и 404 недвижими паметници.

Изнесени са десет доклада, посветени на Калиакра и откритията там, като най–престижните са на национални археологически конференции в различни градове на България. В лекция, посветена на богатото българско културно наследство, през месец юни 2023 г. доц. Петрунова представи пред българска и международна публика в Британския музей в Лондон и научните постижения през последните двадесет години, съсредоточени върху изследване живота на хората, обитавали в миналото „Красивия нос“.

Емблематичните открития на нос Калиакра под ръководството на доц. д-р Бони Петрунова допринесли за повишаване на популярността на Каварна са: Пръстенът-убиец от Калиакра, спечелил първо място в кампанията „Чудесата на България“, категория „Открития“ за 2014 година; великолепната Нефритена катарама, открита през 2017 г.; уникалната Татарска плячка, открита през 2018 г. – богато съкровище от златни и сребърни предмети, поставени в гърне, под пода на татарска къща; Пръстенът на Георги – разкошен златен пръстен, който вдигна още малко завесата над историята на една от българските столици – Калиакра, открито в царския некропол в града на деспот Добротица през 2019 г.

Значителен е приноса на доц. Петрунова за съхраняване и популяризиране на историческото наследство на територията на Община Каварна. Доц. д-р Бони Петрунова е автор на книги, посветени на Калиакра – „Богатства на Калиакра“, „Реликвите на Калиакра“, „Съкровището от Крепостта Калиакра „Татарската плячка“, „Георги – един неизвестен аристократ от Калиакра“ в съавторство с Иван Чокоев и Росен Пеевски.

Доц. Петрунова е утвърден археолог. От 1988 г. до настоящия момент участва в археологически експедиции, предимно като ръководител. Ръководител е на повече от 60 археологически експедиции – теренни проучвания и разкопки, както и на различни проекти, свързани с археологически проучвания, туризъм, популяризиране и опазване на българското културно-историческо наследство, финансирани и реализирани с подкрепата на български и чужди институции и организации, като Министерство на културата, Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие, Фондация Макс ван Бершем, Виена, различни български общини (Ивайловград, Пещера, Каварна, Царево, Благоевград, Столична община и др.). Участник в над 100 научни конференции, симпозиуми и семинари.

В обсега на нейните научни изследвания влизат български и византийски крепости от края на късната античност, българското средновековие и османския период на Балканите.

Доц. д-р Бони Петрунова е била заместник– министър в Министерството на културата на Р. България в периода 2014 г. – 2017 г.

Scroll to Top