Комплект от два тома, от седмото издание на известния речник на немския класически филолог, преподавател и лексикограф от XIX в. Карл-Ернст Джорж; Латинско-немска част от Ausführliches Lateinisch-Deutsches und deutsch-lateinisches Handwörterbuch; Седмо издание.

Карл-Ернст Джордж Подробен латинско-немски речник, в два тома

Ново постъпление

Karl-Ernst Georges Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch, en zwei bänden. Erster band: A – H. Zweiter Band: I – Z. Hahn’sche Verlags-Buchhandlung, Leipzig: 1879-1880

Карл-Ернст Джордж Подробен латинско-немски речник, в два тома. Първи том: A – H. Втори том: I – Z. Hahn’sche Verlags-Buchhandlung, Лайпциг: 1879-1880

Комплект от два тома, от седмото издание на известния речник на немския класически филолог, преподавател и лексикограф от XIX в. Карл-Ернст Джорж; Латинско-немска част от Ausführliches Lateinisch-Deutsches und deutsch-lateinisches Handwörterbuch; Седмо издание; Немският превод в речника е изписан с готически шрифт; Отлично качество на печата; Много добро общо състояние на подвързията и книжното тяло; Множество подчертавания и бележки с молив по полетата на няколко езика.

Трудът на Карл-Ернст Джордж (1806-1895) е основен латинско-немски и немско-латинско речник в Германия от първите му издания до наши дни. Претърпява множество преработки, допечатки и издания през целия XIX и ХХ в. Последното му (засега) издание – от 2013 г., Der Neue Georges, така нареченото „синьо издание“ заради цвета на кориците му – може да бъде закупено за €149.

Представеният тук речник е частична преработка с допълнения на цялостно преработеното шесто издание от 1869 г., което от своя страна е на основата на седмото издание (1828) на Подробния и възможно най-пълен латинско-немски речник на Имануел Йохан Герхард Шелер (1735-1803) с по-сетнешните редакции на Георг Хайнрих Люнеман (1780-1830). Карл-Ернст Джордж редактира, поправя и допълва речника на Шелер (с редакциите на Люнеман) през 1831-1835 г. За своята версия на речника получава докторска степен през 1835 г.; след тази дата речникът излиза под името на Джордж. Професор от 1862 г., прекъсва преподавателската си работа поради прогресираща слепота.

Двата тома на Подробния латинско-немски речник на Карл-Ернст Джордж са дарение за специализираната научна библиотека на НИМ от ст.н.с. Виолета Димова, доктор на историческите науки, бивш завеждащ отдел „България през Средните векове“ в НИМ до 1 януари 1990 г. Върху заглавната страница на тома има два кръгли печата на османотурски. По-малкият от тях е личен – върху него се чете името на Мехмед Решид(?), очевидно собственик на речника. Над печата – надпис на османотурски „24 ейлюл (1)310“ (24 септември 1895 г.). Вторият печат е значително по-голям и вероятно е институционален, но е нечетлив. Въпреки това опитите за разчитането му продължават.

Scroll to Top