Релеф от тракийска гробница от могилния насип на една от най-големите могили в България – „Жаба могила“, Стрелча. Фрагментът е от варовиков блок, представящ предната част на символно изображение на лъв/пантера.

Релеф от „Жаба могила“, Стрелча

Релеф от тракийска гробница от могилния насип на една от най-големите могили в България – „Жаба могила“, Стрелча.

Фрагментът е от варовиков блок, представящ предната част на символно изображение на лъв/пантера. Според последните проучвания и графична възстановка на Д. Стоянова и Ч. Цочев това е част от фасадата на най-ранната гробница, която е разрушена преди или по време на строителството на двете вече известни гробници в Жаба могила. Цветовата палитра е червено, тъмно синьо или черно15. Орнаментът е нанесен със свободна ръка, след като предварително е скициран с тънка червена линия. Датировка: около или преди 350–330 г. пр. Хр.

Scroll to Top