Редколегия: проф. д-р Иван Христов – гл. редактор, доц. д-р Бони Петрунова, доц. д-р Николай Марков, доц. д. и. н. Николай Кочанков, доц. д-р Владимир Пенчев, д-р Петранка Неделчева, Панайот Антонов – секретар

Известия на националния исторически музей том ХХХV

Излезе от печат том 35 на „Известия на Националния исторически музей“ – най-голямото музейно печатно издание в България. Двуезичният том представя всеобхватната работа на музейните специалисти през 2021 г.

Публикувани са 20 статии в сферата на историята, археологията, нумизматиката, сфрагистиката, етнологията и музеологията.

Редколегия: проф. д-р Иван Христов – гл. редактор, доц. д-р Бони Петрунова, доц. д-р Николай Марков, доц. д. и. н. Николай Кочанков, доц. д-р Владимир Пенчев, д-р Петранка Неделчева, Панайот Антонов – секретар

Scroll to Top