Изложбата е посветена на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от създаването на „История славянобългарска“.

Духът на паисиевата история оживява в Националния исторически музей

Днес, 4 ноември 2022 г., в присъствието на заместник-министъра на културата Пламен Славов и Белоградчишкия епископ Поликарп, в зала 4 на Националния исторически музей беше открита изложбата „Духът на Паисиевата история“, посветена на 300 години от рождението Паисий Хилендарски и 260 години от създаването на „История славянобългарска“, с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

В изложбата на Националния исторически музей са представени три оригинални книги от фонда на НИМ – Паисиевата белова от 80-те години на 18 в. – пълен и точен препис на Зографската чернова, Преписът на даскал Тодор Пирдопски от 20-те – 30-те год. на 19 в., съдържащ пълния текст на „История славянобългарска” и първото печатно издание на Паисиевата история, издадено през 1844 г. в Будим под името Царственик или История Болгарская от Христаки Павлович.

  • Откриване на изложбата "Духът на Паисиевата история“
  • Откриване на изложбата "Духът на Паисиевата история“
  • Откриване на изложбата "Духът на Паисиевата история“
  • Откриване на изложбата "Духът на Паисиевата история“
  • Откриване на изложбата "Духът на Паисиевата история“
  • Откриване на изложбата "Духът на Паисиевата история“
  • Откриване на изложбата "Духът на Паисиевата история“
  • Откриване на изложбата "Духът на Паисиевата история“

Изложбата „Духът на Паисиевата история“ е организирана в три модула. За най-малките посетители на музея е организиран интерактивен кът, където всеки може да се включи в създаването на нов препис на „История славянобългарска” като препише част от Паисиевия текст в специална, ръчно изработена книга. Всеки желаещ може да създаде оригинален надпис по шаблон или да научи повече по темата, забавлявайки се дигитално, като нареди тематични пъзели, тестове и загадки, и разгледа снимките на различни преписи и преправки. Около ръкописите, на светлинни пана са изведени едни от най-ярките и популярни цитати от „История славянобългарска”.

Изложбата разказва за атмосферата в Светогорските манастири по времето на създаването на „История славянобългарска”; за личността на Паисий Хилендарски и вдъхновението, което го движи; за съдържанието, стила и езика на Паисиевата История и за влиянието за нейния дух върху Паисиевите последователи и българските възрожденци. Музейният разказ завършва с темата за паметта за името и личността на Паисий Хилендарски и за значението на неговата творба в историята на следосвобожденска България.

Изложбата „Духът на Паисиевата история“ ще бъде достъпна за посетителите на музея до месец март 2023 г.   

Scroll to Top