Проф. д-р Иван Христов Христов

председател на Научната група

Хабилитиран с наукометрични показатели в НАЦИД.
Председател на Научната група в НИМ.
Зам. директор по Научната дейност.
Специалист по антична история и археология, подводна археология.

Научни интереси:
Резиденции на одриските владетели от IV в. пр. Хр.; Проучване на римски крайпътни станции и съоръжения; изследване на крайбрежни крепости и пристанищни зони по Западно понтийското крайбрежие; Късноелинистическата култура.

Автор на 35 книги и на 100 научни статии. Главен редактор на Известия на Национален исторически музей.Член на редколегията на Известия на Бургаския музей. Член на Съвета за теренни проучвания.

Scroll to Top