д-р Ива Стоянова

Уредник Отдел „История на България през Възраждането, 18 – 19 в.”

Професионален опит:
От 2020 г. уредник в отдел „История на България през Възраждането, 18 – 19 в.”,
2012 – 2019 г. уредник в отдел „История”,
2003 – 2008 г. уредник-екскурзовод във филиал „Боянска църква”

Образование и допълнителна квалификация:
2022 г. доктор по музеология, СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, дисертация на тема „Националният исторически разказ за българското Възраждане: репрезентации в НИМ”
:2000 г. магистър, СУ „Св. Климент Охридски”, факултет „Славянски филологии”, специалност „Българска филология”

Сфера на научните интереси:
Българско Възраждане, Културно-просветно движение през Възраждането, репрезентации на българското национално Възраждане в музейна среда, съхранение и представяне на културно-историческото наследство от Възрожденския период пред публики.

Scroll to Top