Великолепно издание с 15 цветни карти и 103 черно-бели снимки, рисунки и схеми; Тринайсет от картите представят времето на Българското средновековие – от заселването на „Славяните на Балканския полуостров“ до „България при последните Шишмановци“, а две – българските земи в праисторически времена, като в текст към втората е загатната и съдбата на земите ни през Античността; Силни зацапвания и ерозия на хартията на корицата, която е напълно отделена от книжното тяло.

„Исторически атлас на Средновековна България“. Българска книга, София: 1943

Ново постъпление

В[асил]Миков, Ив[ан] Орманджиев „Исторически атлас на Средновековна България“. Българска книга, София: 1943 // 32 с.

Scroll to Top