Книгата „Цар Самуил и Василий II“ е извадка и превод от френски (трябва да подчертаем – с участието на видния български историк на изкуството и археолог Никола Мавродинов) от тритомния труд на Гюстав Шлюмберже „Византийската епопея от края на Х век“.

Гюстав Шльомберже „Цар Самуил и Василий II“,
1943 // 160 с.

Гюстав Шльомберже „Цар Самуил и Василий II“. Преведоха Димитър Б. Митов и Страшимир Славчев при участието на Никола Мавродинов. Библиотека „Времена и народи“ №8. Печатница „Фар“, София: 1943 // 160 с.

Scroll to Top