Втори том – от Λ до Ω – от второто издание на известния речник на немския филолог и преподавател от XIX в. Вилхелм Папе

Д-р В[илхелм] Папе [Старо]гръцко-немски речник, в три тома. Втори том: Λ – Ω. Drud und Verlag von Friedrich Bieg und Sohn, Брауншвайг: 1877 // 1399 с.

Ново постъпление

Dr. W[ilhelm] Pape Griechisch-Deutsche Handwörterbuch, en drei bänden. Zweiter Band: Λ – Ω. Drud und Berlag don Friedrich Biemeg und Sohn, Braunschweig: 1877 // 1399 p.

Д-р В[илхелм] Папе [Старо]гръцко-немски речник, в три тома. Втори том: Λ – Ω. Drud und Verlag von Friedrich Bieg und Sohn, Брауншвайг: 1877 // 1399 с.

Втори том – от Λ до Ω – от второто издание на известния речник на немския филолог и преподавател от XIX в. Вилхелм Папе; Първият том включва статиите от А до К; Във второто издание Папе включва трети том с речник на старогръцките собствени имена; Заглавни страници в готически шрифт; Отлично качество на печата – въпреки дребния шрифт текстът се чете лесно, включително и думите на старогръцки, където ударенията и придиханията са ясно различими; Добро общо състояние на подвързията и книжното тяло.

Йохан Георг Вилхелм Папе (1807-1854) е немски класически филолог, лексикограф и преподавател. През непродължителния си живот успява да подготви и издаде един не твърде пълен Етимологичен речник на (старо)гръцкия език (1836), една подробна гимназиална програма по старогръцки език (1837) и – основното дело на живота му – Старогръцко-немски речник в два тома (първо издание – 1842). Второто издание на речника (1849/1850) включва и речник на старогръцките собствени имена. Тежко заболяване го обездвижва през последните години от живота му.

Представеният тук том е от преработеното второ издание, което претърпява няколко междинни издания до 1880 г. – тогава е направено трето основно издание. Именно третият вариант има многобройни издания чак до наши дни.

Речникът на Папе – особено през втората половина на XIX в. и първата половина на XX в. – е смятан за равностоен на знаменития Handwörterbuch der griechischen Sprache на Франц Пасов (1786 – 1833), който е използван като модел (всъщност превод) за съставянето на Greek-English Lexicon на Henry George Liddell и Robert Scott през 1843 г.

Вторият том на [Старо]гръцко-немския речник на Вилхелм Папе е дарение за специализираната научна библиотека на НИМ от ст.н.с. Виолета Димова, доктор на историческите науки, бивш завеждащ отдел „България през Средните векове“ в НИМ до 1 януари 1990 г. Върху заглавната страница на тома има два кръгли печата на османотурски. По-малкият от тях е личен – върху него се чете името на Мехмед Решид(?), очевидно собственик на речника. Над печата – надпис на османотурски „24 ейлюл (1)310“ (24 септември 1895 г.). Вторият печат е значително по-голям и вероятно е институционален, но е нечетлив. Въпреки това опитите за разчитането му продължават.