След проведен конкурс от Министерство на културата, доц. д-р Бони Петрунова бе преизбрана за директор на Националния исторически музей. През изминалите пет години тя беше директор на музея, след пенсионирането на предишния му ръководител проф. Божидар Димитров през 2017 г.

Доц. д-р Бони Петрунова е преизбрана за директор на Националния исторически музей

Scroll to Top