Диплом за удостояване на проф. Богдан Филов с титлата „доктор хонорис кауза” на университета в гр. Падуа, Италия, 1942 г. Проф. Богдан Филов е изтъкнат български археолог и политик.

Диплом на проф. Богдан Филов

Диплом за удостояване на проф. Богдан Филов с титлата „доктор хонорис кауза” на университета в гр. Падуа, Италия, 1942 г.

Проф. Богдан Филов е изтъкнат български археолог и политик. Политическата му кариера е белязана с много негативизъм заради включването на България във Втората световна война на страната на нацистка Германия. Като министър-председател /1940-1943/ той присъединява страната към Тристранния пакт. След смъртта на цар Борис Трети е един от троимата регенти на малолетния цар Симеон Втори. Научната му дейност обаче е с безспорно положително значение за развитието на българската археологическа наука.

Филов е роден през 1883 г. в Стара Загора. Завършва висшето си образование в Германия и след това прави бърза кариера в България – директор на Народния музей в София, основател и пръв директор на Българския археологически институт, дописен и действителен член на БАН, професор по археология и история на изкуството в Софийския университет и негов ректор, председател на Българската академия на науките/от 1937 до 1944 г./.

Поставя началото на методични археологически разкопки в България. Сред големите му постижения са проучването и обнародването на тракийския могилен некропол при с. Дуванлий до Пловдив, на куполните гробници при Мезек до Свиленград, проучванията на софийските църкви „Св. София”, „Св. Георги” и на Боянската църква и други.

За своите приноси в археологията, документирани в многобройни публикации и доклади пред международни научни форуми, Б. Филов е избран за почетен, действителен и дописен член на множество институти, академии и др., както и за доктор хонорис кауза на няколко университета. Действителен член е например на Германския археологически институт в Берлин/1924/, дописен член е на Баварската академия на науките в Мюнхен/1929/, на Нумизматичното дружество във Виена, доктор хонорис кауза на университетите в Атина, Берлин, Будапеща, Падуа и много други.

Проф. Филов е осъден на смърт от т. нар. Народен съд, създаден след 9 септември 1944 г. и екзекутиран през нощта на 1 срещу 2 февруари 1945 г. Присъдата е отменена с решение на Върховния съд на Република България от 26 юни 1996 г.

Scroll to Top