Според Института „член-кореспонденти на АИА са изтъкнати учени, които са постигнали признати постижения в някой от клоновете на археологията или в изкуствата и науките, свързани с нея, включително в областта на образованието, консервацията и музеите“.

Гл. ас. д-р Петранка Неделчева е избрана за член – кореспондент на Американския археологически институт

Scroll to Top