В периода април – юни 2023 г. Цветина Дочева, реставратор от екипа на Централна лаборатория за консервация и реставрация в Националния исторически музей имаше невероятната възможност да се включи в програма за професионален стаж за повишаване на квалификацията в Древен Коринт, Гърция.

Реставратор от лабораторията на Националния исторически музей участва в реставрацията на римски стенописи в Гърция

В периода април – юни 2023 г. Цветина Дочева, реставратор от екипа на Централна лаборатория за консервация и реставрация в Националния исторически музей имаше невероятната възможност да се включи в програма за професионален стаж за повишаване на квалификацията в Древен Коринт, Гърция. Консервационният проект се извършва върху римски стенописи, намерени при проведени археологически разкопки от Америнаското училище за класически изследвания в Атина (American School of Classical Studies at Athens (ASCSA)). Там тя е част от екипа на Centro di Conservazione Archeologica, Rome (CCA) с ръководител Роберто Нарди.

Стажантската програма стратира през настоящата 2023 г. и е насочена единствено към българските експерти в областта на реставрацията и консервацията. Програмата е въхновена от отличните впечатления и съвместна работа на ръководителя й Роберто Нарди с българските реставратори.

В рамките на три месеца, реставраторът Цветина Дончева е работила в международен екип от италианци, гърци, американци и др. Тя е имала уникалната възможност да работи най-вече върху римски стенописи в лаборатория, както и върху римски мозайки ин сито на разкопки.

Професионалният стаж за българските експерти в областта на реставрацията и консервацията в Древен Коринт, Гърция е с продължителност 3 месеца, а през месец септември 2023 г., да се включат в програмата, заминават други двама реставратори от България.

Scroll to Top