“Музейно образователно ателие по традиционно тъкачество “От нишката до чергатa“

“Музейно образователно ателие по традиционно тъкачество “От нишката до чергатa“