доц. д-р Бони Петрунова

директор на Националния исторически музей

Доцент доктор, директор на НИМ, бивш зам. министър на културата, бивш заместник-директор на Национален Археологически Институт с Музей към Българска Академия на Науките, осем години е ръководител на Секция по средновековна археология при НАИМ-БАН. Хоноруван лектор в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, в Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, в Нов Български Университет с курсове лекции по “Османска култура”, “Българската култура на късното средновековие”. Научен ръководител е на бакалавърски, магистърски и докторантски тези в НБУ и СУ „Св. Климент Охридски”.

Доц. Петрунова е ръководител на повече от 60 археологически експедиции – теренни проучвания и разкопки, както и на различни проекти, свързани с археологически проучвания, туризъм, популяризиране и опазване на българското културно-историческо наследство, финансирани и реализирани с подкрепата на български и чужди институции и организации, като Министерство на културата, Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие, Фондация Макс ван Бершем, Виена, различни български общини (Ивайловград, Пещера, Каварна, Царево, Благоевград, Столична община и др.). Участник в над 100 научни конференции, симпозиуми и семинари.

Интересите на доц. Петрунова са насочени към историята от периода на Второто българско царство, крепостното строителство, погребалните обреди и култовите практики от късното средновековие. Във връзка с това е реализирала проекти за проучване и опазване на паметници от този период, сред които са: крепостите, Калиакра, Лютица, Урвич, Цепина, Хоталич, Перистера. Тя е автор на над 200 книги, статии, монографии, научно-популярни публикации.

Scroll to Top