Победата на българите в битката във Върбишкия проход на 26 юли 811 г. е изцяло дело на военния гений на великия български владетел и военачалник Крум, който е основател и на българския владетелски род, царствуващ чак до 997 г. За него се смята, че произхожда от тази част от древните българи, които се установят в Панония след смъртта на Кубрат.

Битката във Върбишкия проход, 26 юли 811 г.

Националният исторически музей притежава, и показва в зала 3-изток на постоянната си експозиция, единствената голяма средновековна летопис, съхранявана в България – Охридският препис на „История“ на Йоан Скилица от XIII в., един от осемте достигнали до наши дни ранни преписи на тази летопис, правени вероятно направо от оригинала, който днес не е запазен.
Scroll to Top