Автор: Проф. Иван Христова. Книгата описва данни за откриването и съхранението на железните котви по Българското Черноморие.

Антични и средновековни железни котви от Българското Черноморие

Националният исторически музей подготви ново дигитално издание за подводна археология. В книгата си „Антични и средновековни железни котви от Българското Черноморие“, проф. д-р Иван Христов, зам.-директор на музея е обобщил данните за откриването и съхранението на железни антични и средновековни котви от черноморската акватория на България.

Хронологически авторът представя образци от II до XIII век. В структурно отношение книгата има две основни глави. В първата глава е представено развитието на железните котви до епохата на Късното средновековие на базата на известни находки и тяхната типологизация основно в Средиземноморската акватория. Втора глава е каталог на всички издирени котви от българското Черноморие до лятото на 2023 г. Книгата включва описание на корабните артефакти, местонамиране и предполагаема връзка с пристанищни зони използвани в определени исторически епохи. Представена е информация за 84 железни котви от цялата българска акватория на Черно море, открити на дълбочина до 20 м. Изключение правят три средновековни котви намерени до с. Варвара на дълбочина 90 м. Четиридесет и четири котви са останали извън фондовете на българските музеи и колекции. Седем от котвите са намерени в открито море (вероятно под фарватера на антични и средновековни кораби), останалите от тях са свързани с акваториите на пристанищни зони в близост до градове и удобни заливи. Въпреки невъзможността да се състави пълен каталог на откритите през последните 100 години железни котви по нашето Черноморие, с известна степен на условност,  авторът приема, че обобщените данни в тази книга са своеобразна представителна извадка на вида и мястото на намиране на предметите.

Заключението предлага обобщение на данните, информация за извършени химични анализи на някои образци и подробна археологическа карта на находките.

В книгата са използвани материали съхранявани във фондовете на музеите във Каварна, Варна, Несебър, Ахтопол, Созопол, Китен, Приморско, Царево, Ахтопол и НИМ. Добавена е архивна информация от първите организирани подводни експедиции в България от втората половина на XX век и случайни открития под вода.

Във финалната част на книгата авторът цитира един от пионерите на подводната археолгия в България Цончо Родев: “Нека не отминаваме котвите, които виждаме в музеите по крайбрежието. Както се разбра, те имат богата история и могат да ни разкажат много за корабоплаването през далечните векове…“.

Scroll to Top