На 9 ноември 2023 г. от 9:30 до 13:00 ч. зала 5 на Националния исторически музей ще бъде затворена за посетители по технически причини.

На 9 ноември 2023 г. от 9:30 до 13:00 ч. зала 5 ще бъде затворена за посетители.

Scroll to Top