През първата половина на 60-те години на IХ в. в Европейския югоизток настъпва ново прегрупиране на силите в резултат на изостряне на политическите противоречия между държавите, разположени в тази част на Европа. Издигането на Великоморавия като значителна военнополитическа сила заплашва българската власт над славянските племена в среднодунавските земи, а същевременно е и мощна заплаха за Източнофранкското кралство.

Пратениците на княз Борис-Михаил до папата пристигат в Рим, 29 август 866 г.

Scroll to Top