Г. С. Раковски, гравюра, худ. Димитър Панайотов, 1887 г.

Въпросът за точната рождена дата на Раковски няма ясен отговор и през годините е била обект на спорове. В ранните години след Освобождението неяснота съществува по отношение на самата година на раждане, като най-активно се тиражира версията за 1818 г. Едва след проучването на личния архив на Раковски и обнародването през 1910 г. на неговата недовършена автобиография безспорно е доказано, че той е роден през 1821 г.

203 години от рождението на Георги Стойков Раковски

Scroll to Top