През 1994 г. България се включва в инициативата на НАТО „Партньорство за мир“. След завършване на вътрешнополитическите промени в България, на 17.02.1997 г. Министерски съвет взима решение за пълноправно членство на България в НАТО. През 1999 г. част от НАТО стават Полша, Унгария и Чехия {3}.  След няколко години обсъждания на 21.11.2002 г. България, Естония, Латвия и Литва са официално поканени да се присъединят към НАТО. На 18.03.2004 г. България официално ратифицира Северноатлантическия договор.

20 години от присъединяването на България към НАТО

Scroll to Top