Св. Паисий Хилендарски е канонизиран за светец на 26.06.1962 г. от Св. Синод на Българската православна църква. Той е духовно лице – йеромонах и български народен будител. През 1762 г., след дълги години на странстване, събиране на информация и след като напуска Хилендарския манастир завършва монументалния си труд „История славянобългарска“ в Зографския манастир.

На 19 юни Българската православна църква чества паметта на св. Паисий Хилендарски (1722-1773)

На 19 юни Българската православна църква чества паметта на св. Паисий Хилендарски (1722 – 1773). Св. Паисий Хилендарски е канонизиран за светец на 26.06.1962 г. от св. Синод на Българската православна църква. Той е духовно лице – йеромонах и български народен будител. През 1762 г., след дълги години на странстване, събиране на информация и след като напуска Хилендарския манастир, той завършва монументалния си труд „История славянобългарска“ в Зографския манастир. Професор Марин Дринов смята, че неговата история дава началото на Българското възраждане. В Националния исторически музей може да се види един от най-старите преписи на неговата история, който датира от края на 60–те години на XVIII век. Освен чисто фактологическа част, Паисиевата история съдържа и започва с глава за ползата от историята. Тук на вниманието на нашите читатели публикуваме тази глава:

В Националния исторически музей може да се види един от най-старите преписи на История Славянобългарска, който датира от края на 60–те години на XVIII век.

„Ползата от историята
Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живеели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често тия неща, ще се обогатиш с разум, не ще бъдеш много неизкусен и ще отговаряш на малките деца и простите хора, когато при случай те запитат за станалите по-рано в света деяния от черковната и гражданска история. И не по-малко ще се срамуваш, когато не можеш да отговориш за тях.

Отгде ще можеш да добиеш тия знания, ако не от ония, които писаха историята на този свят и които, при все че не са живели дълго време, защото никому не се дарява дълъг живот, за дълго време оставиха писания за тия неща. Сами от себе си да се научим не можем, защото кратки са дните на нашия живот на земята. Затова с четене на старите летописи и с чуждото умение трябва да попълним недостатъчността на нашите години за обогатяване на разума. Искаш ли да седиш у дома си и да узнаеш без много трудно и опасно пътуване миналото на всички царства на тоя свят и ставащите сега събития в тях и да употребиш тия знания за умна наслада и полза за себе си и за другите, чети историята! Искаш ли да видиш като на театър играта на тоя свят, промяната и гибелта на големи царства и царе и непостоянството на тяхното благополучие, как господстващите и гордеещите се между народите племена, силни и непобедими в битките, славни и почитани от всички, внезапно отслабваха, смиряваха се, упадаха, загиваха, изчезваха — чети историята и като познаеш от нея суетата на този свят, научи са да го презираш. Историята дава разум не само на всеки човек, за да управлява себе си или своя дом, но и на големите владетели за добро властвуване: как могат да държат дадените им от Бога поданици в страх божи, в послушание, тишина, правда и благочестие, как да укротяват и изкореняват бунтовниците, как да се опълчват против външните врагове във войните, да ги победят и сключат мир. Виж колко голяма е ползата от историята. Накратко това е заявил Василий, източният кесар, на своя син Лъв Премъдри. Съветвайки го, каза: „Не преставай — рече — да четеш историята на древните. Защото там без труд ще намериш онова, за което други много са се трудили. От тях ще узнаеш добродетелите на добрите и законопрестъпленията на злите, ще познаеш превратностите на човешкия живот и обратите на благополучието в него, и непостоянството в този свят, и как и велики държави клонят към падение. Ще размислиш и ще видиш наказанието на злите и наградата на добрите. От тях се пази!“

Най-известният портрет на Паисий Хилендарски от художника Кою Денчев (1920 – 1984)
Scroll to Top