На 16.10.2023 г. от 9:30 ч. зала 2 на Националния исторически музей ще бъде със затруднен достъп за посетители

На 16.10.2023 г. зала 2 на Националния исторически музей ще бъде със затруднен достъп за посетители

Scroll to Top