На 27 февруари 1870 г. османският султан издава ферман, даващ право на българите да учредят самостоятелна църква под формата на Екзархия.

154 години от учредяването на българската екзархия

Scroll to Top