Касата на музея ще работи до 11:00 ч.

На 15.12.2022 г., след 12:00 ч. музеят ще бъде затворен за посетители

Scroll to Top