На 5 септември 1944 г. СССР обявява война на България. Сутринта на 8 септември съветски военни части навлизат през добруджанската граница и започват да заемат българската територия.

Превратът на 9 септември 1944 г.

Scroll to Top