Паисиевата история е достигнала до наши дни под формата на своя първообраз (Зографската чернова) и множество преписи и преработки, съставени през XVIII и XIX век в различни краища на населените с етнически българи земи. Ето и някои от най-значимите, запазени до наши дни преписи.

Scroll to Top